NASZE CELE

  •   Możliwie szybkie znalezienie Kupującego/Najemcy
  •   Wynegocjowanie najkorzystniejszej ceny sprzedaży/wynajmu
  •   Sprawdzenie transakcji pod kątem prawnym i finansowym (np.: weryfikacja lub sporządzenie umowy, kontrahenta)
  •   Dostarczenie obiektywnych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o sprzedaży/wynajmie nieruchomości
  •   pomoc w załatwieniu niezbędnych formalności w spółdzielniach, urzędach i innych instytucjach
  •   konsultacje notariuszy, geodetów, rzeczoznawców majątkowych, bankowców, architektów, specjalistów w dziedzinie budownictwa, itp.
  •   pomoc przy załatwianiu nieprzewidzianych lub nieplanowanych spraw, wynikających w trakcie realizacji umowy.

Pośredniczymy w transakcjach sprzedaży i wynajmu wszystkich segmentów rynku: mieszkań, domów, biur, magazynów, sklepów, działek budowlanych, rolnych i rekreacyjnych i innych nieruchomości.

Zakres usług obejmuje wszystkie czynności związane z transakcją.

Nasze wynagrodzenie w tym segmencie ustalamy indywidualnie z każdym Klientem.